Telemarketing doet teveel denken aan het « forceren » van een klant om een « ja » te verkrijgen.

Teleboosting training door Pantelco: met de telefoon commercieel scoren | de aanpak

Het imago van "telemarketing" kleurt vandaag nog altijd eerder negatief.

En toch, onze analyse die gebaseerd is op vele jaren coaching bevestigt dat
70% van de “slechte” telefoons te wijten is aan 3 factoren:
1) een gebrekkige kennis van communicatieve vaardigheden.
2) Een negatieve attitude.
3) Een slechte organisatie.

De belangrijke blokkade tijdens het bellen komt door de slechte Positionering van de verkoper.

De belangrijkste uitdaging voor de verkopers vandaag ervaren is om zich te positioneren vanuit zijn FUNCTIE.

Vertrekt de verkoper vanuit zijn Persoonlijke frustraties of vertrekt hij vanuit zijn Functie?

Deze minitraining plaatst uw commerciële medewerker volledig in zijn Functie te plaatsen.

Vraag ---
Telefoneren uw medewerkers vanuit de Persoon of vanuit de Functie ?
Hoe positioneren zij zich bij het bellen naar een klant ?

De persoon…

Heeft schrik om te storen, om te forceren, om een neen te krijgen…

Denkt dat de klant niet geïnteresseerd is…

Is gestressed

Is kwetsbaar

Heeft de indruk dat….

Is gefocused op zichzelf

Heeft een oordeel

Heeft vooroordelen

Reageert

Heeft frustraties

Is agressief

De functie...

Is ZEKER
   

Denkt Na

Durft

Heeft controle

Handelt

Baseert zich op concrete feiten

Luistert

Toont respect in alle omstandigheden

Is creatief

Is efficiënt

Is assertief

De kracht van Pantelco’s aanpak zorgt voor een snelle bewustwording van de positionering en de correctie van die positionering.
De sleutel van het succes : VERTROUWEN – RESPECT – ENGAGEMENT